Kariera

Delodajalci

"Zaposleni v podjetju KARIERA smo specializirani in usmerjeni glede na strokovno področje, zato natančno vemo, kakšne so želje posameznega podjetja in zahteve na določenem delovnem mestu."

Sodelovanje

Sodelovanje s kadrovskim podjetjem Kariera vam omogoča dostop do najrazličnejših informacij s področja trga dela in zaposlitvenih možnosti. Delamo z več kot šestdesetimi naročniki po vsej Sloveniji, ki se ukvarjajo z dvanajstimi različnimi dejavnostmi, kar nam omogoča pridobivanje novih izkušenj in številne uspešno rešene primere.

Zaposleni v podjetju KARIERA smo specializirani in usmerjeni glede na strokovno področje, zato natančno vemo, kakšne so želje posameznega podjetja in zahteve na dotičnem delovnem mestu. Razumemo odnose in želje ter tako zagotovimo kvaliteten izbor in posledično najem delovne sile. Zaradi objektivnega in celostnega pogleda, ki nam ga omogoča naše delo, lahko zelo dobro prepoznamo vloge ljudi, priložnosti in talente. Ves čas vzpostavljamo in vzdržujemo stike s široko mrežo nadarjenih ljudi z različnih področij dela in prav kombinacija prepoznavanja zahtev in želja podjetji z znanji in sposobnostmi ljudi je pri kadrovanju zmagovala.

če ste zaposleni s pomočjo našega podjetja...

 • Proizvodnja
  • Avtomobilska
  • Elektro industrija
  • Živilsko-predelovalna
 • Livarstvo
 • Trgovina
 • Logistika, transport in skladiščenje
 • Ekologija in komunala
 • Gostinstvo in turizem
 • Farmacija in kemija
 • Prodaja in marketing
 • IT
 • Executive

Kontaktirajte nas

Zaposleni v podjetju Kariera smo specializirani in usmerjeni glede na strokovno področje, zato natančno vemo, kakšne so želje posameznega podjetja in zahteve na določenem delovnem mestu.

Strokovnost kadrovanja

 • Baza več kot 90.000 aktivnih iskalcev v Sloveniji in tujini
 • Opravimo 10.000 razgovorov na leto
 • Imamo 1.800 zaposlenih delavcev
 • 45% delavcev so deficitarni kadri
 • Iskanje kadrov na 11 ključnih področjih
 • Več-nivojska testiranja kompetenc ter spretnosti

Nadzor tveganj

 • Več kot 1000 novih zaposlitev letno
 • Več kot 1000 prenehanj delovnih razmerij letno
 • 90%+ delavcev zaposlenih za nedoločen čas
 • Strokovnjaki na področju delovnega prava
 • Vodenje postopkov “In & out”

Učinkovitost dela

 • Obvladovanje tveganj absentizma in neželene fluktuacije
 • Učinkoviti postopki za nadzor bolniških odsotnosti
 • Sistemi nagrajevanja in stimuliranja zaposlenih
 • Ankete zadovoljstva zaposlenih in izhodni razgovori

Odzivnost zaposlovanja

 • Tako, kot nista enaka dva kandidata, tako nista enaka dva naročnika.
 • Večletne izkušnje z različnimi naročniki in kandidati na različnih področjih nam omogočajo hitro prilagajanje potrebam in zahtevam naročnika.
 • Sledimo sistemu “Made to order”, saj ustrezen kader napotimo v proces v najkrajšem možnem času.

Kariera je razvila sistem zaposlovanja E2e®, ki omogoča fleksibilno zaposlovanje, ob nizkem tveganju. Omogočamo zaposlovanje za sledeče projekte:

 • Redna fluktuacija
 • Porodniška odsotnost
 • Povečane potrebe
 • Daljše bolniške odsotnosti
 • Izguba študentskega statusa
 • Projektno/sezonsko delo
 • Testno obdobje ; učinkovito spoznavanje delavca
 • “TEMP TO PERM” Iz najema v redno zaposlitev