Kariera

Deloiskalci

"Naše metode in tehnike ocenjevanja nam omogočajo, da lažje in hitreje prepoznamo strokovnjaka za katerokoli področje in zaposlitev."

Prihodnost dela

Vsako leto več kot dva milijona delavcev po vsej Evropi uporablja storitve kadrovskih agencij za pomoč pri vstopu na trg dela, menjavo zaposlitve, nadgradnjo znanj, redno pregledovanje različnih delovnih mest , oziromakot vmesno postajo pred prezaposlitvijo v želeno podjetje. Nove tehnologije omogočajo svobodo in fleksibilnost, zato kraj, čas in način dela ne predstavljajo ovire za nemoteno opravljanje dela, saj se bo njihov vpliv na način dela nadaljeval tudi v prihodnosti. Raziskave kažejo, da bo odstotek t. i. projektnih zaposlenih zrasel na več kot 50 odstotkov, saj se pričakuje, da bodo predstavniki naslednje generacije delavcev v svoji karieri do 40. leta starosti najmanj desetkrat zamenjali delodajalca na vsaj treh različnih področjih dela.

Generacija prihodnosti

Do leta 2020 bo nova generacija obsegala več kot polovico delovne sile oz. delovnih mest. Danes je vsaj 35 odstotkov agencijskih delavcev v Evropi starih manj kot 25 let in v večini primerov je zaposlitev preko agencije njihova priložnost za prve delovne izkušnje, prvo zaposlitev ter vstop na trg dela. To so ljudje, ki so odraščali z družbenimi omrežji. Vajeni so povezanosti, sodelovanja, mobilnosti, medsebojne izmenjave podatkov in odprte komunikacije. Številna podjetja se danes trudijo prilagoditi novim generacijam in iščejo načine, kako privabiti in zadržati nove talente. Tovam poskušamo omogočiti tudi mi.

Če ste zaposleni s pomočjo našega podjetja...

Kot sodelavci ste za nas pomembni. V času zaposlitve pri Karieri ste redno zaposleni in zavarovani z vsemi pravicami: ste v rednem delovnem razmerju in imate redno zaposlitev. Zaposleni ste za polni ali skrajšani delovni čas (skladno s pogodbo o zaposlitvi). Glede na vrsto dela dobite primerno in redno plačilo. Vsi podatki v zvezi s plačilom so usklajeni z uporabnikom. Vaša plača je enaka plači delavcev, ki so na istem delovnem mestu zaposleni neposredno pri naročniku. Prijavljeni ste v zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zavarovanje v primeru brezposelnosti. Plačan je redni dopust invsakoletni regres ter imamo dobro razvit sistem nagrajevanja za dobro opravljeno delo. Nudimo vam možnost osebnega ali telefonskega stika s strokovnim sodelavcem Kariere.

Oddajte svoj CV

Zaposleni v podjetju Kariera smo specializirani in usmerjeni glede na strokovno področje, zato natančno vemo, kakšne so želje posameznega podjetja in zahteve na določenem delovnem mestu.