Kariera

Izračun plače

Podatki za izračun:


Bruto: Število otrok za olajšavo: Vzdrževani člani: Število otrok s posebnimi potrebami: Invalidnost:

Podatki za izračun:


Neto: Število otrok za olajšavo: Vzdrževani člani: Število otrok s posebnimi potrebami: Invalidnost:

Podatki za izračun:


Strošek delodajalca: Število otrok za olajšavo: Vzdrževani člani: Število otrok s posebnimi potrebami: Invalidnost:

I. Osnovni podatki

Splošna davčna olajšava:
Ostale olajšave:
Bruto osnova za obračun prispevkov:

II. Prispevki od bruto plače delavcev

1. Prispevki za socialno varnost (skupaj):
1.1. Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje:
1.2. Prispevek za zdravstveno zavarovanje:
1.3. Prispevek za zaposlovanje:
1.4. Prispevek za starševsko varstvo:
2. Akontacija dohodnine:
3. Neto plača:

III. Prispevki na bruto plačo:

4. Prispevki za socialno varnost (skupaj):
4.1. Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje:
4.2. Prispevek za zdravstveno zavarovanje:
4.3. Prispevek za zaposlovanje:
4.4. Prispevek za poškodbe pri delu:
4.5. Prispevek za starševsko varstvo:
Skupni strošek delodajalca:

Sodelovanje

Sodelovanje s kadrovskim podjetjem Kariera vam omogoča dostop do najrazličnejših informacij s področja trga dela in zaposlitvenih možnosti. Delamo z več kot šestdesetimi naročniki po vsej Sloveniji, ki se ukvarjajo z dvanajstimi različnimi dejavnostmi, kar nam omogoča pridobivanje novih izkušenj in številne uspešno rešene primere.

Vaši podatki so bili uspešno posredovani!
Prišlo je do napake pri pošiljanju. Preverite ali so vsa polja pravilno izpolnjena!