Vam razkrivanje osebnih podatkov v času iskanja nove zaposlitve predstavlja težavo?

Varstvo osebnih podatkov

Na podlagi zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, nam s potrditvijo dajete dovoljenje, da vaše osebne podatke vodimo v namene iskanja zaposlitve in v druge s tem povezane namene.

Izjavljamo, da bomo vse vaše podatke, ki nam jih boste na kakršenkoli način posredovali, varovali ter ravnali z njimi v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Vaših podatkov brez vašega privoljenja ne bomo pod nobenim pogojem uporabili, jih kakorkoli posredovali ali dali v uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen v primerih, ki jih določa zakon določa ali dopušča.

Podatke, ki nam jih boste posredovali, bomo uporabili izključno za potrebe pošiljanja informacij, ki jih boste zahtevali ali za posredovanje vaših osebnih podatkov potencialnim delodajalcem z namenom iskanja zaposlitve. Vaših osebnih podatkov ne bomo zlorabili, vam pošiljali nezaželene komercialne elektronske pošte ali kako drugače kršili vaše zasebnosti.

Vaši podatki bodo vselej uporabljeni zgolj v namene, ki so v skladu z zakonom, in nikakor ne v namene, ki bi vam lahko kakorkoli škodovali.

Vaši osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani in obdelovani. Po izpolnitvi namena zbiranja in obdelave bodo vaši osebni podatki zbrisani, uničeni ali blokirani, razen tistih, ki bi bili opredeljeni kot arhivsko gradivo na podlagi zakona, ki ureja hrambo tovrstnega gradiva.

Vaše osebne podatke, ki ste jih posredovali pri vpisu ali pozneje, lahko kadarkoli preverite, naknadno spremenite ali izbrišete tako, da pošljete pisno zahtevo na naslov info@kariera.si.

Zagotavljamo vam, da bomo na vašo pisno zahtevo, naslovljeno na navedeni naslov:

 • omogočili vpogled v katalog podatkov, vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo na vas, ter njihovo prepisovanje
 • potrdili, ali se podatki v zvezi z vami obdelujejo ali ne, in vam omogočili vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo na vas, ter vam omogočili njihovo prepisovanje ali kopiranje
 • posredovali seznam, kateri osebni podatki, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo na vas, komu, kdaj in na kakšni podlagi, so bili v določenem obdobju posredovani
 • omogočili vpogled v vire, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o uporabniku vsebuje zbirka osebnih podatkov in metodo obdelave
 • dopolnili oziroma popravili osebne podatke, za katere se ugotovi, da so nepopolni, netočni ali neažurni
 • blokirali ali izbrisali osebne podatke, za katere posameznik tako zahteva in za njihovo nadaljnje upravljanje ni previdena zakonska obveznost ali zakonska podlaga .

Zagotavljamo vam, da bomo sprejeli vse predpisane postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov, s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje teh podatkov, njihovo spremembo ali izgubo kakor tudi nepooblaščeno obdelavo teh podatkov tako, da bomo poskrbeli, da se:

 • varujejo prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemsko programska oprema
 • varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki
 • preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu
 • vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih
 • omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov

   Dežurni kadrovik

   Danes z vami na
   Facebook-u
   Kadrovniki

   Urška Smrekarrekruter

   Do pred kratkim še študentka, sedaj pa že redno zaposlena politologinja, je poosebljena organizacija in skrbna zaupnica vsem kandidatom. Po službi se v dobri družbi najraje odpravi na fitnes, še raje pa ob Ljubljanici uživa s kozarcem sladkega muškata. Zavist pri sodelavcih zbuja z omamnimi kosili, v službi pa se najraje zadržuje v sobi za razgovore, kjer skupaj z bodočimi zaposlenimi odkriva njihove skrivne talente. Vedno zadnje uvrščena pri tekmovanju v politiki čiste mize in zmagovalka v pozabljanju imen, ki nas s predlogi novih vsak dan spravlja v dobro voljo.

   2.800

   Zaposlenih

   1.000+

   postopkov zaposlitve letno

   3.800

   testiranj letno

   10.000

   selekcijskih postopkov letno

   850

   vodenih prenehanj delovnih razmerij letno

   210

   lokacij po Sloveniji in tujini