Varstvo osebnih podatkov

Obvestilo posameznikom po 13. členu splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) glede obdelave osebnih podatkov.

V EVIDENCI KANDIDATOV oz. ISKALCEV ZAPOSLITVE

Upravljavec zbirke osebnih podatkov:

HSG KARIERA, nacionalni kadrovski operater d.o.o., Dunajska 165, 1000 Ljubljana, 01/300-31-00, [email protected] 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov:

Miha Šercer, Odvetnik, tel.: 059 08 13 13; e-mail: [email protected]

Namen obdelave osebnih podatkov:

Namen obdelave osebnih podatkov je:

  • opredeliti trenutno aktualna in v prihodnosti prosta delovna mesta za kandidata oz. iskalca zaposlitve,
  • izpolnjevati pogodbene obveznosti iskanja zaposlitve za kandidata oz. iskalca zaposlitve pri različnih uporabnikih, ki so pravne osebe zasebnega ali javnega prava, 
  • pošiljanje življenjepisa in osebnih podatkov potencialnim delodajalcem, ki so pravne osebe zasebnega ali javnega prava v obravnavo,
  • obveščanje kandidata oz. iskalca zaposlitve o morebitnih delovnih priložnostih preko e-pošte, telefona, pošte.  

V zgoraj navedene namene bomo od vas zbirali sledeč osebne podatke: Ime in priimek, datum rojstva, državljanstvo, naslov prebivanja, mobilni in stacionarni telefon, elektronska pošta, vozniško dovoljenje, delovne izkušnje in prejšnji delodajalci, dokončana izobrazba, ali ste trenutno zaposleni, lasten avto, trenutni odpovedni rok, življenjepis. 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe (Uredba GDPR 6(1) b člen).

Uporabniki osebnih podatkov:

Uporabniki osebnih podatkov so naročniki upravljalca, ki so fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti in pravne osebe zasebnega ali javnega prava v RS; pogodbeni obdelovalec Sfera IT d.o.o.; pogodbeni obdelovalec Intera d.o.o.; pogodbeni obdelovalec Aplika d.o.o.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:

V ZDA se prenašajo osebni podatki, ki jih obdelujemo v okviru G Suite. 

Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja:

Podatki se bodo hranili toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani in obdelovani. Po izpolnitvi namena zbiranja bodo izbrisani, uničeni ali blokirani. 

Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov:

Osebne podatke, ki ste jih posredovali pri vpisu v bazo iskalcev zaposlitve ali ob prijavi na razpisano delovno mesto lahko kadarkoli preverite, naknadno spremenite ali izbrišete tako, da pošljete pisno zahtevo na naslov [email protected]

Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi:

Privolitev lahko kadar koli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:

Pritožbo lahko podate  Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: [email protected] telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

Informacije o tem:

  • ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: DA. 
  • ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi: Da. Posameznik, ki ne zagotovi osebnih podatkov ne more vstopiti v pogodbeni odnos z upravljavcem. 

Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov

ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki: Odločitve se ne sprejemajo avtomatizirano, ne oblikujejo se profili.

KARIERA d.o.o.